Vad vi gör

I samarbete med nationella samarbetspartner strävar vi efter att starta igång och stödja två nationsförändrande rörelser – Men of Honor (MoH) och Women of Dignity (WoD). (På svenska betyder namnen: Män av heder och Kvinnor med värdighet).

Detta gör vi genom att träna lokala församlingar i att mobilisera, utmana och utrusta män och kvinnor att bli MoH och WoD som ”står upp och är ljus” i sina familjer, på sina arbetsplatser och i samhället genom att leva ett Kristuscentrerat liv av kärlek, nåd, integritet och respekt.

What we do