Verktyg och Stöd

ISA60 erbjuder lokala församlingar kraftfulla verktyg och administrativt stöd i arbetet med att forma Men of Honor (MoH) och Women of Dignity (WoD).

Vi tillhandahåller följande verktyg:

  1. En resolution som undertecknas av deltagaren som en manifestation av beslutet att bli en MoH eller WoD.
  2. Ett utbildningsmaterial som finns både på CD, DVD och i tryckt form.
  3. Ett diplom som intygar att deltagaren har fullbordat utbildningsprogrammet.
  4. En rockslagsnål/pin som visar att personen är en del av MoH- respektive WoD-rörelsen.

Produktion och distribution av dessa verktyg koordineras och administreras av våra nationella samarbetspartner. Genom dem hjälper vi också till med att organisera väckelsemöten och att administrera utbildningsprogrammet A.G.I.R. Våra samarbetspartner är naturligtvis även tillgängliga för att svara på frågor om ISA60.

Tools and Support