Vision och strategi

ISA60 erbjuder lokala församlingar en vision och en strategi för personlig och nationell förvandling.

Visionen bygger på ett profetiskt tilltal från Jesaja 60:1 till nationer i Afrika, därav namnet ISA60. Visionen handlar om att få se nationer förvandlade genom att vanliga män och kvinnor väljer att ”stå upp och vara ljus” i familjen, på arbetsplatsen och i samhället.

Strategin utgår från orden mobilisera, utmana och utrusta, och den består av tre konkreta steg som församlingen upprepar varje år:

  1. Väckelsemöte
  2. Tio månaders träningsprogram (A.G.I.R.)
  3. Smågrupper i hemmen, kallade mentorgrupper

Vision and Strategy